privacy

Privacyverklaring GKv De Poort Winsum

Het afgelopen jaar is er in de maatschappij veel te doen geweest over privacy. Vooral naar aanleiding van de nieuwe privacy-wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die afgelopen jaar is ingegaan. Ook als GKv de Poort willen we voldoen aan deze wetgeving. Het belangrijkste in deze wetgeving is dat organisaties (dus ook een kerk) alleen persoonsgegevens mogen verwerken als zij daarvoor een gerechtvaardigd doel en wettelijke grondslag hebben. Daarmee dwingt deze wet organisaties om goed na te denken over hoe men wil omgaan met persoonsgegevens. Dat hebben we als GKv de Poort ook gedaan. We hebben dit vastgelegd in een privacy-verklaring.

In deze privacyverklaring staat onder andere:

  • Welke persoonsgegevens de Poort verwerkt;
  • Het doel en de grondslag van deze verwerkingen;
  • Dat we deze gegevens alleen verstrekken aan gemeenteleden;
  • Dat we de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
  • Hoe deze gegevens beveiligd worden;
  • Waar je terecht kan als je je gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen.

De volledige privacyverklaring van de kerk is hieronder de lezen.

Onderling medeleven

De belangrijkste reden voor de Poort om uw persoonsgegevens op te slaan en te delen met andere gemeenteleden is om onderling medeleven mogelijk te maken. Weet je niet waar iemand woont of heb je zijn of haar contactgegevens niet is contact met elkaar buiten de zondagse erediensten niet mogelijk. Deze gegevens worden daarom ook alleen maar voor dat doel gebruikt en dat geldt ook voor u als gemeenteleden. Deze gegevens zijn daarom alleen toegankelijk voor gemeenteleden om te gebruiken binnen onze gemeente.

Contact

Coördinator Gegevensbescherming

Namens de kerk is Gert Douma de coördinator gegevensbescherming. Als u vragen of opmerkingen hebt over de verklaring of andere zaken over uw persoonsgegevens kunt u dit aan hem doorgeven.

Als u uw persoonsgegevens of delen ervan niet opgenomen wilt hebben in het volgende jaarboekje dan kunt u dat ook doorgeven aan:

contact: privacy@depoortwinsum.nl