Privacyverklaring

Als NGK De Poort willen we voldoen aan AVG wetgeving. Het belangrijkste in deze wetgeving is dat organisaties (dus ook een kerk) alleen persoonsgegevens mogen verwerken als zij daarvoor een gerechtvaardigd doel en wettelijke grondslag hebben. We hebben dit vastgelegd in een privacyverklaring.

 

In deze privacyverklaring staat onder andere:
• Welke persoonsgegevens De Poort verwerkt;
• Het doel en de grondslag van deze verwerkingen;
• Dat we deze gegevens alleen verstrekken aan gemeenteleden;
• Dat we de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
• Hoe deze gegevens beveiligd worden;
• Waar je terecht kan als je je gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen.
De volledige privacyverklaring van de kerk is hieronder de lezen.

Onderling medeleven

De belangrijkste reden voor De Poort om de persoonsgegevens op te slaan en te delen met andere gemeenteleden is om onderling medeleven mogelijk te maken. Weet je niet waar iemand woont of heb je zijn of haar contactgegevens niet, dan is contact met elkaar buiten de zondagse erediensten niet mogelijk. Deze gegevens worden daarom ook alleen maar voor dat doel gebruikt en dat geldt ook voor de gemeenteleden. Deze gegevens zijn daarom alleen toegankelijk voor gemeenteleden om te gebruiken binnen onze gemeente.

 

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met onze coordinator via privacy@depoortwinsum.nl