Dominee

Ik ben Thijs van de Kamp en ik woon en werk sinds december 2019 als dominee in Winsum. Ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen. Als predikant ben ik bezig om de Bijbel, Gods woord,  in verbinding te brengen met het leven van mensen.

 

 

Als volgelingen van Jezus in Winsum willen we in De Poort het goede nieuws van Jezus Christus handen en voeten geven en ontdekken wat Hij ons vandaag te zeggen heeft. 

 

Ik mag de mensen daarin voorgaan en inspireren. Dat doe ik o.a. door voor te gaan in kerkdiensten, door gesprekken te voeren en door onderwijs te geven. Het mooie aan mijn werk vind ik dat ik zoveel verschillende mensen ontmoet en dat al die mensen mij iets leren over wie God is.

 

Ik hou ook veel van de natuur (als je iemand ziet lopen in Winsum met een verrekijker om, zou ik dat best eens kunnen zijn) en ik speel graag zaalvoetbal.

 

Ik vind het belangrijk om als christen en als kerk van betekenis te zijn voor de plek waar we wonen. Heb je ideeën over wat de kerk zou kunnen betekenen voor Winsum of Winsum voor de kerk? Neem contact met me op!

 

Mail

thijs_vdkamp@hotmail.com.

Instagram

@domineethijs

Zorgteam

We hebben in De Poort een Zorgteam. Een overkoepelend team van vrijwilligers. Zij werken naast en in overleg met de diakenen, ouderlingen, pastoraal bezoekers en de predikant.

Op hen kan een beroep gedaan kan worden in allerlei situaties. Zij zijn het zogenaamde ‘luisterende oor’ van de gemeente. Wil je eens praten over wat je moeilijk vindt in het leven, in het geloof, in je relatie, maar ook in je persoonlijke leven, je eigen identiteit of je psychische gezondheid dan mag je hen bellen of mailen. Ze komen graag bij je langs om te luisteren, maar ook om met je te bidden en eventueel te zoeken naar professionele hulpverlening. Het gebeurt ook wel dat ze meegaan bij een moeilijk gesprek.

Diaconie & betrokkenheid

We vinden het belangrijk  om betrokken te zijn,  niet alleen binnen onze gemeente maar ook daarbuiten. We voelen ons maatschappelijk betrokken.

Diaconie

Waar nodig bieden we binnen onze gemeente steun. Daarnaast geven we  giften aan goede doelen en organisaties binnen en buiten Winsum waar gemeenteleden bij betrokken zijn.

Maatschappelijk betrokken

Vanuit de gemeente zijn we ook betrokken bij de Voedselbank, Winsum voor Oekraïne, Stichting Vluchtelingen Winsum en nog meer projecten, waarvoor onze leden zich actief inzetten.

Kerkenraad

De geestelijke en bestuurlijke leiding van de gemeente De Poort ligt bij de kerkenraad. Onze kerkenraad bestaat uit de predikant, bestuurlijke ouderlingen en pastorale ouderlingen. De kerkenraad wordt administratief ondersteund door de scriba.
Vanwege de grootte van de gemeente is deze opgedeeld in vier wijken. Binnen elke wijk is een team geformeerd bestaande uit pastorale ouderlingen en bezoekers, een diaken en een lid van het zorgteam.