Jij bent uitgenodigd.

Ik ben Thijs van de Kamp en ik  werk  als dominee in Winsum. We zijn een jonge gemeente met bijna 900 leden.
Namens ons allemaal nodig ik jou van harte uit! De kerk is voor iedereen! Kom eens een kijkje nemen. Elke zondag om 10.00 uur hebben wij dienst in De Poort!

Wat geloven wij?

Als leden van de Nederlandse gereformeerde kerk in Winsum voelen we ons, hoe verschillend we ook zijn, verbonden met elkaar in Jezus Christus.  In Hém ligt de identiteit van onze gemeente.

God

Wij geloven in een God die de wereld heeft gemaakt, en die zijn Zoon Jezus Christus uit liefde naar deze wereld heeft gestuurd. Hij deed dat om het kwaad weg te doen, ons vergeving en een vernieuwd leven te geven en om de hele schepping weer heel te maken. Door zijn heilige Geest geeft Hij ons liefde en kracht om zelf ook lief te hebben.

Wij leren deze God steeds beter kennen via de Bijbel. Een eeuwenoud boek, maar toch actueel en relevant voor deze tijd. Al eeuwenlang komen leerlingen van Jezus bijelkaar in gemeenschappen om samen God te dienen en zijn liefde te ontvangen en uit te delen.

“Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.”

1 Johannes 4:19

Kerk

Daarom zijn we blij dat God ons met elkaar verbindt in de kerkelijke gemeente De Poort Winsum. Dat beleven we allereerst in onze kerkdiensten. Daar komen we samen om de Bijbel open te doen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. We halen geld op voor goede doelen en we hopen geïnspireerd te worden door de heilige Geest.

Behalve in de kerkdiensten ontmoeten we elkaar doordeweeks ook in zogenaamde groeigroepen: groepen gemeenteleden die dicht bij elkaar in de buurt wonen en wel en wee met elkaar delen. Verder zijn er bijvoorbeeld gebedskringen, jeugd- en kinderclubs en andere activiteiten. Naast dit alles willen we er zijn voor ons dorp Winsum, voor de wereld om ons heen en voor de mensen in nood. Wij ondersteunen hen in woord en daad, ver weg en dichtbij.

Onze kerk staat niet op zichzelf. We maken onderdeel uit van de kerk van Jezus Christus wereldwijd en in Nederland zijn we lid van een kerkverband, de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Op de site van ons landelijk kerkverband kun je meer lezen over onze kerkelijke achtergrond. www.ngk.nl

Wat je net gelezen hebt, is natuurlijk lang niet alles wat er te vertellen valt. Kijk rustig rond op deze site. Voel je welkom om contact te zoeken of naar onze kerkdiensten te komen. Mocht het daar niet van komen, weet dan dat Gods liefde ook voor jou is!

Fijn om met je kennis te maken!


Laat je emailadres achter als je graag met ons in contact wilt komen.