agenda

Agenda

zondag 25 maart
09.00/11.00 ds. Jan-Willem Roosenbrand ( Open Poort Dienst)
16.30              ds. Arjan Minnema

The Passion. Het hartverscheurende verhaal van de ongelukkige en wrede dood van Jezus. Maar ook een vreemd verhaal. Het slachtoffer zelf, Jezus, lijkt de regie volledig in de hand te hebben. Het gebeurt zoals hij wil. Hij legt het zelfs van tevoren haarfijn uit aan zijn volge­lin­gen. En sterker, het script is al honderden jaren daarvoor geschreven!

In de Open Poort Dienst op zondag 25 maart zal dominee Jan-Willem Roosenbrand vertellen wat er voorafging aan het gebeuren van The Passion. Het blijkt helemaal geen ongelukkige samenloop van omstandigheden te zijn, maar de uitvoering van een al lang van tevoren door God uitgestippeld plan.

De dienst wordt georganiseerd door de gerefor­meer­de kerk in ‘De Poort’, Borgweg 36 in Winsum. Aanvangstijd is 9:00 uur en daarna opnieuw om 11.00 uur. Na de dienst staat de koffie klaar.

Wij willen u van harte voor deze Open Poort Dienst uitnodigen.