agenda

Agenda

Zondag 24   maart
9.00   uur   ds. Jan-Willem Roosenbrand  OPD
11.00  uur   ds. Jan-Willem Roosenbrand OPD
Ned/Arabische  dienst
16.30 uur   kandidaat van der Veen