Kerk in de Poort

In ons kerkgebouw “De Poort” houden wij iedere zondag een dienst. De ochtenddienst begint om 10:00 uur. Daarnaast houden wij kerkdiensten op de christelijke feestdagen en op biddag en dankdag. Je bent altijd van harte welkom vrijblijvend de kerkdienst te bezoeken.

kerkdienst

Elke zondag ben je om 10:00 uur welkom voor de kerkdienst!
( om 9:00 uur ben je welkom voor het gebedsuur)

online kijken

Je kunt elke zondag de internet kerkdienst volgen. Klik hier voor de link.

Eredienst

In de kerkdiensten wil God ons ontmoeten. Hij geeft Zijn Woord, Zijn Geest, Zijn Liefde. Hiervoor komen wij in de kerk samen. De zondagse diensten noemen wij ‘Erediensten‘. Hier horen we elke zondag de blijde boodschap van het evangelie. Ook bidden wij tot God, lezen we uit de Bijbel en zingen psalmen en gezangen. Soms onder begeleiding van het orgel en soms onder begeleiding van de piano en muziekband.

Muziek

In de muzikale begeleiding in de diensten proberen we de veelkleurigheid van onze gemeente tot uiting te laten komen;

In de muzikale begeleiding in de diensten proberen we de veelkleurigheid van onze gemeente tot uiting te laten komen. Naast de begeleiding door een organist/pianist wordt er regelmatig een band of combo ingezet om de diensten te begeleiden. Een enkele keer worden de diensten ondersteund en begeleid door een blazersensemble of een (kinder)koor.

Bijbel & Liedboek

Wij maken gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling 21, het Gereformeerd Kerkboek & het Liedboek. Ook uit andere bundels, zoals Opwekking, wordt gezongen. De liederen en teksten worden geprojecteerd via de beamer. Dus u hoeft niet zelf de boeken mee te nemen.  Mocht u wel een boek prettig vinden, kunt u die bij binnenkomst ook lenen.


Thuis meekijken

Tijdens onze diensten kun je via internet live meekijken op video. Of een dienst uit het archief bekijken.

Gebedsmoment

Elke zondag om 9:00 uur is er voorafgaand aan de kerkdienst een gebedsmoment in de Soos in de kerk. 

Crèche

In de ochtenddienst is er oppas aanwezig in de crèche voor de kinderen tot 5 jaar.

Wil je ook een keer komen?

Maar heb je vragen? Voel je vrij contact op te nemen!