kids
Wij zijn een jonge gemeente met veel gezinnen met kinderen.
Lees op deze pagina welke activiteiten er voor de kinderen beschikbaar zijn.

kindermoment

In de ochtenddiensten zijn er kindermomenten (elke zondag een andere basisschoolgroep).Tijdens dit kindermoment krijgen de kinderen onderwijs op hun eigen niveau.

Dit gebeurt bij groep 1 en 2 door middel van de methode Promiseland en bij de groepen 3 t/m 8 wordt geprobeerd om bij het onderwerp van de preek aan te sluiten. De kinderen gaan na het eerste lied naar hun ruimte en komen tijdens de collecte weer terug in de dienst.

Globaal ziet het rooster van deze kindermomenten er als volgt uit:

Zondag 1: groep 1 & 2
Zondag 2: groep 3 & 4
Zondag 3: groep 1 & 2
Zondag 4: groep 5 & 6
Zondag 5: groep 1 & 2
Zondag 6: groep 7 & 8 en dan begint de cyclus weer opnieuw.

Aanmelden om mee te draaien in de kindermomenten? Mail met: gerrikekamphuis@gmail.com

crèche

Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Een kwartier voor de dienst begint, is de oppas aanwezig. Voor de kleinsten staat er een box en een wipstoel, verder is er een gevarieerd aanbod aan speelgoed. Luiers en/of drinken die uw kind nodig heeft, moeten meegegeven worden, bij voorkeur in een tas met naam erop. Voor het einde van de dienst kunnen de kinderen worden opgehaald om samen de zegen mee te krijgen. Dit wordt aangegeven op de beamer.

.

verjaardagen

Iedere zondag worden in de ochtenddiensten de kinderen genoemd die jarig waren in de afgelopen week. Tijdens het gebed wordt Gods zegen gevraagd over hun nieuwe levensjaar. Na de dienst mogen de jarigen een cadeautje halen in de kerkenraadskamer.

kind & eredienst

De werkgroep kind & eredienst heeft als doel het concreet maken dat kinderen in de kerk zich kind aan huis weten, thuis bij de Vader. Iedereen moet zich in de kerk op zijn gemak kunnen voelen, zich welkom weten. Onze werkgroep richt zich op de kinderen, om meer oog voor hen te hebben, tijd en ruimte voor hen te maken in de eredienst.

Daarbij gaat het dan niet alleen om het overdragen van kennis (dat krijgen ze thuis en op school al), maar vooral om het gevoel erbij te horen: “de kerk is ook voor mij”. Kinderen moeten vanzelfsprekend deel uitmaken van de gemeente, in en rond de erediensten. We doen dit door middel van de rode draad en kindermomenten, zoals hierboven beschreven, maar daarnaast organiseren we ook een Kind-School-Kerkdienst en gezinsdiensten. In de aanloop naar Kerst worden de kinderen altijd uitgenodigd om een middag te komen knutselen. De werkgroep Kind & Eredienst richt zich op de kinderen in de basisschoolleeftijd.

Voor vragen en ideeën kun je mailen met gerrikekamphuis@gmail.com

kinderkoor Beloved

Onze vaste repetitieavond is op vrijdag, van 18.20-19.20 uur, behalve tijdens de schoolvakanties, in De Poort. Wij staan open voor verzoeken voor een optreden.

Onze dirigent is Annelien de Vos – Doornbos, met ondersteuning door Carleen Wildeboer. Het wordt met piano ondersteund.

Leeftijd vanaf 7,5 jaar tot 12 jaar, dit is van groep 5-8.

Het bestuur bestaat nu uit Bianca Scholte Albers, Bertha Mossel,  Linda Kooistra, Jelena Haakma en Irma Groenwold.

 

Wil je een keer meedoen of de sfeer proeven? We hebben open repetitie’s zijn er 8 en 15 september 2017.

Namens het kinderprojectkoor Beloved,

 

mailadres kinderprojectkoor@gmail.com