Liturgie zondag 21 juli

09.30 uur (dienst in Winsum)

br. Cor Hellinga

 • Votum                 (gesproken)
 • Groet
 • Amen                   (gesproken)
 • LB 413 Grote God wij loven u  ( vers 1 en 3)
 • Opwekking 638 Prijs Adonai
 • Wet
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen: Opwekking Kids 77 – God kent jou
 • Tekstlezing:  Samenvatting uit 2 Kon. 22 en 23
 • Preek
 • Opwekking 705  Toon mijn Liefde
 • Collecten
 • Gebeden
 • Opwekking 672 Heerser over alle dingen
 • Zegen
 • Amen                   (gesproken)

 

 

 

14.30 uur (dienst in Baflo)

br. Nico Dijksterhuis

 • Votum en groet.
 • Zingen Psalm 33: 1 en 4.
 • Gebed.
 • Lezen: Handelingen 15: 36 – 16: 15.
 • Zingen LB Gezang 328 (Here Jezus, om uw Woord).
 • Tekst: Handelingen 16: 11-15.
 • Preek.
 • Zingen Psalm 86: 3 en 4.
 • Geloofsbelijdenis.
 • Zingen Psalm 86: 7.
 • Dankzegging en voorbede.
 • Collecte.
 • Slotzang Opwekking 244 (Welzalig de man die niet wandelt).
 • Zegen.