Liturgie zondag 1 maart

Liturgie zondagmorgen  1 maart (HA)

09.00/11.00  uur ds. Jan-Willem Roosenbrand

Votum en groet
Opw. 766 – De wind steekt op
Opw. 733 – 10.000 redenen
Opw. 430 – Heer ik prijs uw grote naam
Gebed
Kindermoment
Martha, Martha, leg je bezem neer
Bijbellezing: Lucas 10: 38-42 en Psalm 27:4
Wacht op de Heer – Psalm Project
Preek
PvN 84 Wat hou ik van huis
Wet
Lord have mercy – Michael W. Smith
Formulier
Avondmaal
Tijdens tafel 1: Gezang 49: 1 en 2
Tijdens tafel 2: Gezang 49: 3 en 4
Collecte (Luisterlied: Hoor jij de vogels nog fluiten)
Dankgebed en voorbeden
Opw. 770 – Ik zal er zijn
Zegen

 

 

 

Liturgie zondagmiddag  1 maart 16.30 uur

Geen dienst