Liturgie zondag 25  maart

09.00/11  uur  ds. Jan-Willem Roosenbrand  Open Poort Dienst

16.30                 ds. Arjan Minnema

Zondagmorgen

25  maart  09.00/11.00

ds. Jan-Willem Roosenbrand

 

zondagmiddag

25 maart

16.30 – ds. Arjan Minnema

Votum en groet
Zingen: Ps. 34:1,5,6
Gebed
Schriftlezing: Psalm 12 en Spreuken 10
Zingen: Ps. 12:1,2,3,4,5
Tekst: HC Zondag 43
Zingen: Opw. 59 – _Mogen de woorden van mijn mond_
Preek
Zingen: Gez. 9:1,2,3
Gelegenheid om vragen te stellen
Geloofsbelijdenis: Gez. 179b
Gebed
Collecte
Zingen: LB 838:1,2,3,4 _(= LvK 481:1,2,3,4)_
Zegen