Liturgie zondag 19 januari

Liturgie 19 januariĀ 

09.00/11.00 uur uur ( HA)

Ds. Thijs van de Kamp

Stiltemoment

Toewijding en groet

Zingen Opw 539 (Kom nu is de tijd)

Gebed

Lezen Mc.1:14-20

Zingen Ps.95:1,2 (NPB)

Kindmoment

Preek

Zingen Ps.95:3 (NPB)

Heilig Avondmaal

Woorden van Gods verbond

Zingen Opw 598 (Machtige Heer grote verlosser) Om 11 uur de Engelse versie (the potter’s hand)

Viering

Zingen tafel 1: GK06 89:1 (Jezus leven van mijn leven)

Zingen tafel 2: GK06 89:3

Collecte

Gebed

Zingen E&R 420 (Door de wereld gaat een woord)

Zegen

 

 

 

LiturgieĀ  19 januari 16.30 uur

geen dienst