Liturgie zondag 20 Januari

zondagmorgen 20 januari

09.00 / 11:00 ds. Jan-Willem Roosenbrand

Gesproken votum en groet en amen
Breng ons samen Sela
Juich want Jezus is Heer Sela
De geboden van Christus : Matt 6:34-7:5
Create in me a clean heart Psalm 51
Gebed
Kindermoment
Aan uw voeten, Heer Opwekking 462
Lezing Matt 5:1-10
Spreek O Heer Opwekking 689
Preek OVER Matt 5:1-10
Luisterlied: Bergrede – Matthijn Buwalda
Collecten
Luisterlied: Voorzichtig – Schrijvers voor gerechtigheid
Gebeden
Schijn met uw licht Opwekking 334
Zegen en gesproken amen

 

zondagmiddag  20 januari

16.30  ds. Jan-Willem Roosenbrand

votum
groet
amen
Ps 147: 1 4 7 www.denieuwepsalmberijming.nl  wat is het goed om God te eren
Gebed
Filipp 4:4-20
Opwekking 331 Breng dank aan de Eeuwige
Preek over zondag 50
Gez 38 (oud): zoek eerst het koninkrijk van God
Geloofsbelijdenis
GK 234 Als je bidt, zal hij je geven
Gebed
Collecte
Psalm 127:1 en 2 www.denieuwepsalmberijming.nl  geploeter voor je huis en haard zonder de Heer heeft echt geen zin
Zegen
Amen