Liturgie zondag 15 september

09.00/11.00 uur 

br. Wouter de Vries

Stilte

Votum

Groet

Lied                       Psalm 67: 1, 2, 3

Leefregel            1 Petrus 2:1-10

Lied                       Psalm 36: 1, 3a (Uit: Levensliederen) ‘De zonde spreekt de zondaar aan’

Gebed

Lied                       Psalm 23: 3

Lezing                   Zacharia 4

Luisterlied          Sela: Als alles duister is

Tekst                    Zacharia 4:6

Preek

Amenlied            GK 105: 1, 2, 5, 8 ‘In vuur en vlam zet ons de Geest’

Collecte

Dankgebed

Lied                       NLB 793: 1, 2, 3 ‘Bron van liefde, licht en leven’

Zegen

 

 

 

16.30 uur  br. Marten Verbree

Thema van de preek:

Zekerheid over je liefde voor God krijg je in je liefde voor de medemens.

Votum
Groet
Zingen  De nieuwe Psalmberijming 146:1, 5
Gebed
lezen uit de bijbel: 1 Joh. 4 : 7 – 21
Zingen GK 230 : 1
tekst: 1 Joh 4 : 19 -21

Preek
Zingen E&R 263

Geloofsbelijdenis: GK 177 1-4

Collecte

Gebed
Zingen LB 838 : 1,2
Zegen