Liturgie zondag 15 juli

zondagmorgen

09.00/11.00

ds. Bart Dubbink

PsvN 84 (Wat hou ik van uw huis)

Votum en zegengroet

Ps. 62:1,3,4

Weerklank 594 → ‘Ken je Gods gebod, woorden 1 tot 10’  (1 allen, 2v, 3m, 4v, 5m, 6 allen)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 1

Verkondiging: 1 Samuël 1, afsluitend met

In deze stilte (Sela) 

Kort gebed

Mijn toevlucht (Ps. 91 -Sela)

Collecte

Voorbede

LvdK 434:1-5 (Lof zij de Heer)

Zegen

zondagmiddag

16.30  ds. L.S.K. Hoogendoorn

Welkom en mededelingen: ovd

gezongen votum – groet – gezongen amen

GK ps. 67:1-3

gebed

lezen: Handelingen 2:37-47: lector/lectrix …

GK-2006 gez. 48:4  Dan hoort Gods volk van zaligheid

preek: Handelingen 2:41 en 47b

LB 969:1-4 In Christus is noch oost noch west

geloofsbelijdenis: gesproken

collecte

gebed

GK ps. 87:1-5

zegen – gezongen amen