Liturgie zondag 9 december

zondagmorgen

09.00 / 11:00

 

zondagmiddag

16.30

ds. Peter Drost (Delfzijl)

Votum en groet

Joh de Heer 150

Gebed

Lezing 1 Samuel 18:1-4

Psalm 101:1,2,3

Lezing 1 Samuel 20:1-17

Psalm 119:24,61

Preek ‘David en Jonathan: vrienden voor het leven’

Psalm 103:5,9 (Oude Berijming) Zie http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?psID=103

Belijdenis

Oud GK Gezang 115:1 Nooit kan ’t geloof teveel verwachten

Collecte

Gebed

Opwekking 392

Zegen