Liturgie zondag 11 november

zondagmorgen

09.00 / 11:00

ds. Jan-Willem Roosenbrand

Votum

Groet

Amen

www.denieuwepsalmberijming.nl  Psalm 75: 1 3 4 6. U alleen, God, prijzen wij

Leven vanuit de doop: Romeinen 6:1-11 en 13:8-14 (graag in Bijbel in Gewone Taal)

LvK 300: 1 4 6 Eens als de bazuinen klinken

Gebed

9 uur: kindermoment / Je hoeft niet bang te zijn E&R 245

11 uur: doop van Daan de Jong / Je hoeft niet bang te zijn E&R 245

Lezing Daniel 5 (NBV)

LvK 271: 1 3 5 7 8 ach hoe vluchtig

Preek

www.denieuwepsalmberijming.nl Ps 46: 1 2 3 God, onze burcht, blijft voor ons zorgen

collecten

gebeden

LvK 281:1-6 Nederlands / Engels, Jezus zal heersen

Zegen

Amen

 

zondagavond

19.00

spreker: Bram Koerts

Dramastuk: Jorien

We zijn hier bij elkaar (573)

Mijn Jezus mijn redder (461)

De zon komt op (733)

Preek

Vader mijn God ik aanbid U (561)

Mighty to save – Hillsong

Wie vrees ik nog (760)

Collecte/zegen

Wij zijn meer dan overwinnaars  (479)