Liturgie zondag 24  maart

zondagmorgen 24 maart

09.00/11 uur

ds. Jan-Willem Roosenbrand

9 uur

*gezongen votum (Genade en Vrede – Het NoorderLicht Project)
*Juicht want Jezus is Heer Opw 174
Samenvatting van de wet
Opw 670 Op hem rust mijn geloof
Gebed
*kindermoment : Als ik mijn ogen sluit
Bijbellezing: Mattheus 16:21-23
*Zie hoe Jezus daar loopt Opw 614
Handelingen 2:22-24
Preek
*De kerk van alle tijden gez 119 (geref kerkboek oud): vers 1 2 5
Collecte
Gebeden
*Opw 399 (Eng, Ned) Vader God ik vraag me af
*zegen met gezongen amen

11 uur

*gezongen votum (Genade en Vrede – Het NoorderLicht Project)
*Juicht, want Jezus is Heer  Opw 174
*Oechiboeka (in Arabisch en Nederlands)
Gebed
*kindermoment : Als ik mijn ogen sluit
Bijbellezing: Nederl / Arab: Mattheus 16:21-23
*Zie hoe Jezus daar loopt , Opw 614
Handelingen 2:22-24 Nls / Arab
Preek Nls / Arab
*Arabisch luisterlied over het sterven van Jezus
*De kerk van alle tijden gez 119 (geref kerkboek oud): vers 1 2 5
Collecte
*Arabisch luisterlied (tijdens collecte)
*Opw 399 in 3 talen (Arab, Eng, Ned) Vader God ik vraag me af
*zegen met gezongen amen

 

 

zondagmiddag  24 maart

16.30 

kandidaat Marten Wybe van der Veen

 Votum & Zegen-/Vredegroet
 Lied: Psalmen voor Nu 84: Wat hou ik van uw huis
 Gebed om de opening van het Woord
 Lezing gedeeltes: 1 Petr. 2:1-10 & 1 Kor. 3:16-23
 Lied: Gez. 119: 1, 2. (De kerk van alle tijden)
 Lezing tekst: 1 Petr. 2:4-5
 Preek
 Amenlied: Psalm 118: 5-7 (Nieuwe Psalmberijming: “Zet nu de tempelpoort
wijd open”)
 Geloofsbelijdenis: Apostolische Geloofsbelijdenis
 Lied: Psalm 103: 3, 4. (Hij is een God van liefde en genade)
 Gebed
 Collecte
 Slotlied: Opw. 123 Groot is uw trouw
 Zegen