Liturgie zondag 20 oktober

09.00

11.00 uur Tentdienst.

Liturgie eredienst zondagmorgen
20 oktober  2019   9.00 uur.

Voorganger: Peter Boersema

 

Votum/zegengroet/amen

Zingen: Ps. 108:1, 2

Wet

Zingen: Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer

Gebed
Kindermoment
Zingen: Ps  37: 2, 3 en 12

Lezen: Matth. 6: 1 –  4; 25 – 27 en 31 – 34

Zingen: Opwekking 268

Tekst:  Micha 6: 1 – 8

Preek

Zingen: Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Collecte

Dankgebed

Slotlied: Opwekking 428 Genade,  zo oneindig groot

Zegen    amen

 

 

 

 

19.00 uur 

Jeugddienst