Liturgie zondag 15 december

09.00 uur  ds. Jan-Willem Roosenbrand

                      -bevestigingsdienst-

11.00 uur    ds. Thijs van de Kamp

                      -intrededienst-

-Votum en genadegroet: Opw. 640, Mijn hulp is van U Heer.
-Psalm 150: 1,2
-Opw. 553: Laat het feest zijn in de huizen
Gebed
lezing: Lucas 1:57-80
-Lev/gezang; De kerk van alle tijden
Kindermoment:
-Gods zegen voor jou
Na de preek:
-Gz 48: 1, 4 Lofzang van Zacharias
[9 uur dienst: Bevestiging ds Thijs van de Kamp
Korte samenvatting van de 11 uur preek]
-Opw 670; Op Hem rust mijn geloof
Collecte
-Opw 672; Heerser over alle dingen
Gebeden
-Opw 832; Jezus overwinnaar
Zegen

 

 

 

16.30 uur 

geen dienst