Liturgie zondag 24 november

09.00/11.00

ds. Jan-Willem Roosenbrand

Voor de dienst muziek

Binnenkomst kerkenraad en mededelingen

Strijkkwartet: Sarabande – Blumenfeld

Gesproken votum en begroeting en amen

  • Opw 770, Ik zal er zijn,

Gebed

Lezing: Openbaring 20:11-15

  • LB 2103 766:3 de koning die zijn troon heeft in den hoge

Preek over Openbaring 20:14-15

  • Opw 832 Jezus overwinnaar

Herdenking Zie bijlage voor de foto’s

  • 1ste kaars Mevr Berghuis:       zingen:            Gez 141 Dank dank nu allen God
  • 2de kaars Mevr Kwant:                                   Ps 43: 3 4 5 o Here God kom mij bevrijden
  • 3de kaars Eric Brands:                                     Ps 23 Marcel en Lydia Zimmer de Heer is mijn herder, hij is alles wat ik nodig heb
  • 4de kaars Overigen:                                        Opw 585, Er is een dag,

Geloofsbelijdenis

  • U zij de glorie LB 2013 634: 1 en 2 U zij de glorie

Collecten

Gebed

  • Gebed om zegen, van Sela

Zegen en gesproken amen

 

 

 

16.30 uur 

ds. Harm Wijnalda

Liturgie:
votum
zegengroet
zingen Ps. 92: 1, 2
gebed
bijbellezing Jesaja 1: 1-20
zingen Ps. 50: 4, 6, 7, 11
preek over Jesaja 1: 12
zingen Ps. 40: 3, 4, 7
geloofsbelijdenis GK 175a (=oudGK 179b)
collecte
gebed
zingen GK 246: 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
zegen