Liturgie zondag 17 december 2017

09.00/11  uur  ds. Jan-Willem Roosenbrand

19.00                  Jeugddienst

Zondagmorgen

17 december  2017  09.00/11.00

br. Cor Hellinga

Votum en groet

Ps. 85:1,2

Gods geboden

Gez. 156:1,2,3,4

Gebed

Schriftlez. Lucas 1:26-56

Gez. 77:1,2,3,4,5

Tekst: Matteüs 1:18-25

Preek: Jozef en Jezus

Gez. 47:1,2,3,6

Collecte

Dankgebed

Ps. 46:1,2

Zegen

 

zondagmiddag

17 december  19.00 

Jeugddienst