Liturgie zondag 19 mei

zondagmorgen 19 mei

09.00/11 uur 

Belijdenisdienst en bevestigingsdienst

ds. Jan-Willem Roosenbrand

Openingsbelijdenis en begroeting
Opwekking 553: Laat het feest zijn in de huizen
Het nieuwe leven als gemeente van Christus: Handelingen 2:41-47
Medley van:
–    Samen in de naam van Jezus,
–    Jezus leeft in eeuwigheid
–    Machtig God sterke rots
Gebed
Kindermoment: Kijk daar een metselaar, Elly en Rikkert
Bijbellezing: 1 Petrus 2:1-10
9 uur dienst: Luisterlied Psalmen voor Nu 27: de Heer is mijn Licht en mijn redding.
11 uur dienst: God is getrouw zijn plannen falen niet
Preek over 1 Petrus 2:5a: Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel
Luisterlied: Sela, wij volgen U, Heer
9 uur dienst: Ja-woord van Sophie en Annalise.
Opwekking 488: De kracht van uw liefde
Bevestiging in het ambt van ouderling en diaken en in de functie van lid van het zorgteam.
9 uur dienst: Michiel Groenwold (diaken) en Marten Verbree (ouderling)
11 uur dienst: Kees Geertsema (ouderling) en Koen Verelst (ouderling) en Lieneke Schuringa (zorgteam)
Opwekking 710. Zegen ons.
Collecten (Save the Children)
Gebeden,  afgesloten met een gezongen Onze Vader
Opwekking 769: Bouw uw koninkrijk
Zegen

 

zondagmiddag  19 mei

16.30 ds. Arjan Minnema

Votum en vredegroet
Zingen: Ps. 98:1,2,3,4
Gebed
Schriftlezing: Kolossenzen 1:1-23
Zingen: LB 513:1,2,3,4 – God heeft het eerste woord
Tekst: Kolossenzen 1:15-20
Verkondiging
Zingen: LB 623:1,3,7,8 – O hart, spring op van vreugde
Geloofsbelijdenis
Zingen: LB 413:1,2,3 – Grote God, wij loven U
Gebed
Collecte
Zingen: LB 838:1,2,3,4 – O grote God, die liefde zijt
Zegen