Online kerkdienst kijken

Zondagmorgen 11 oktober

10.00 uur  


ds. Thijs van de Kamp

Zondagmiddag 11 oktober

16.30 ds. Jan Willem Roosenbrand

Collecte 

Wij collecteren deze week voor:

1e collecte: Kerk
2e collecte:

Digitaal geven kan via de Givt  App.

De uitzending begint ongeveer 5 minuten voor de aanvang van de kerkdienst.

uitzending gemist?

Kon u de kerkdienst niet live kijken, dan kunt u de uitzending op een later moment ook terugkijken.

digitale collecte

Wil je tijdens deze kerkdienst gebruik maken van de digitale collecte, gebruik dan de Givt App.
In de app, kies een bedrag, selecteer dan ‘Lijst’, zoek dan: ‘De Poort Winsum’, selecteer deze en klik dan op  ‘Geven’.

liturgie

Als u op afstand meeluistert, kan het prettig zijn om ook de liturgie paraat te hebben. bekijk hier de liturgie