Online kerkdienst kijken

Zondagmorgen 29  november  

10.00 uur  ds. Jan Willem Roosenbrand

Zondagmiddag  29 november  

16.30 uur  ds. Willem de Graaff

Collecte 

Wij collecteren deze week voor:

1e collecte: Kerk

2e collecte: Voedselbank

Digitaal geven kan via de Givt  App.

De uitzending begint ongeveer 5 minuten voor de aanvang van de kerkdienst.

uitzending gemist?

Kon u de kerkdienst niet live kijken, dan kunt u de uitzending op een later moment ook terugkijken.

digitale collecte

Wil je tijdens deze kerkdienst gebruik maken van de digitale collecte, gebruik dan de Givt App.
In de app, kies een bedrag, selecteer dan ‘Lijst’, zoek dan: ‘De Poort Winsum’, selecteer deze en klik dan op  ‘Geven’.

liturgie

Als u op afstand meeluistert, kan het prettig zijn om ook de liturgie paraat te hebben. bekijk hier de liturgie