kerkdienst

Ik ben nog nooit naar een kerkdienst geweest en wil daar meer over weten

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de kerkdienst. Als u toch nog met vragen zit stuur dan een mailtje naar…

Ik ben nog nooit naar een kerkdienst geweest en wil daar meer over weten
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de kerkdienst. Als u toch nog met vragen zit stel ze dan gerust door gebruik te maken van het contactformulier.

 

Moet iets meenemen naar de kerkdienst?
Alle teksten voor de liederen verschijnen op de beamer. Veel gemeenteleden nemen een Bijbel mee om zelf de bijbeltekst mee te lezen. Een gemeentelid leest de tekst voor. Indien u zelf geen Bijbel hebt en wel mee wilt lezen, kunt u een lenen bij de hoofdingang. Sommige mensen nemen een pen en papier mee om notities van de preek te maken. Indien u een gift wilt doen bij de collecte, kunt u geld meenemen. Zie ook Voor wie is de collecte?

 

Hoe laat moet ik er zijn?
Voor normale diensten is het voldoende om ongeveer 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Voor bijzondere diensten waar meer mensen verwacht zijn is het handig om 15 tot 20 minuten van tevoren aanwezig te zijn, vooral als u met meer mensen komt.

 

Waar mag/moet ik zitten?
U mag zitten waar u wilt. Een paar uitzonderingen zijn de laatste rij van het midden vak aan de linkerkant waar de koster en technische medewerkers zitten en de eerste rij, links en rechts van de preekstoel waar de kerkenraad plaatsneemt.

 

Wat gebeurt er in een dienst?
Op het liturgiebriefje dat bij de ingang uitgedeeld wordt, vindt u het ‘programma’. Ook op de beamer kunt u zien wat er gaat gebeuren.
Vaste onderdelen van de dienst zijn:
Begroeting, vrede en zegengroet, samenzang, bidden, Bijbellezen, collecte, geloofsbelijdenis (tijdens de middagdienst), het lezen van de wet (in de ochtenddienst).

 

Ik ben op tijd naar de kerk gekomen en zit te wachten. Waar is de dominee?
De dominee staat tot vlak voor de dienst in de hal. Voor het begin van de dienst, trekt de dominee zich met de kerkenraad terug om te bidden voor de dienst. De dominee loopt daarna de kerk binnen met de kerkenraad. Na de dienst kan je hem weer in de hal vinden. Je opmerkingen of vragen over de dienst zijn welkom.

 

Voor wie is de collecte?
Het geld dat verzamelt wordt tijdens de collecte is bestemd voor de doelen zoals aangegeven op het liturgiebriefje en de beamer. Bij de reguliere diensten zijn er twee collectes, oftewel twee zakken, elk met een eigen doel. Bij sommige bijzondere diensten houden we één collecte. De diaconie beslist voor welke doel(en) we collecteren.

We verwachten van gemeenteleden dat ze een deel van hun bezit afstaan aan mensen in nood. We geloven immers dat we zelf alles van God ontvangen en we geven uit dankbaarheid voor wat God voor ons gedaan heeft. We vertrouwen erop dat God ons voorziet van wat we echt nodig hebben.

De collectes zijn vrijblijvend voor gasten. U mag iets erin doen, maar voel je je niet verplicht.

 

Wat is de wet?
‘De wet’ vertelt ons hoe God wil dat we leven, in vrede met Hem en met elkaar. Dit heeft Hij opgeschreven in de Bijbel. De Tien geboden (Deut. 5:6-21) zijn de bekendste samenvattingen hiervan.

Ook heeft Jezus het samengevat in Matteüs 22 vers 37:
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Staat jouw vraag er niet tussen? mail; ….