predikanten & pastoraat
De predikant en het pastorale team zorgen voor de geestelijke zaken in onze gemeente.

ds. Thijs van de Kamp

Ik ben Thijs van de Kamp en ik woon en werk sinds december 2019 als dominee in Winsum. Ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen. Als predikant ben ik bezig om de Bijbel in verbinding te brengen met het leven van mensen.

Als volgelingen van Jezus in Winsum willen we in De Poort het goede nieuws van Jezus Christus handen en voeten geven en ontdekken wat Hij ons vandaag nog te zeggen heeft. Ik mag de mensen daarin voorgaan en inspireren. Dat doe ik o.a. door voor te gaan in kerkdiensten, door gesprekken te voeren en door onderwijs te geven. Het mooie aan mijn werk vind ik dat ik zoveel verschillende mensen ontmoet en dat al die mensen mij iets leren over wie God is.

Ik hou ook veel van de natuur (als je iemand ziet lopen in Winsum met een verrekijker om, zou ik dat best eens kunnen zijn) en ik speel graag zaalvoetbal.

Ik vind het belangrijk om als christen en als kerk van betekenis te zijn voor de plek waar we wonen. Heb je ideeën over wat de kerk zou kunnen betekenen voor Winsum of Winsum voor de kerk? Neem contact met me op via thijs_vdkamp@hotmail.com. Of volg me via Instagram: @domineethijs.

zorgteam

We hebben in de Poort een Zorgteam. Een overkoepelend team van vrijwilligers die werken naast en in overleg met de diakenen, ouderlingen, pastoraal bezoekers en de predikant. Op ons kan een beroep gedaan kan worden in allerlei situaties. Wij zijn het zogenaamde ‘luisterende oor’ van de gemeente: wil je eens praten over wat je moeilijk vindt in het leven, in het geloof, in je relatie, maar ook: in je persoonlijke leven, je eigen identiteit of je psychische gezondheid dan mag je ons bellen of mailen. We komen graag bij je langs om te luisteren, maar ook om met je te bidden en eventueel te zoeken naar professionele hulpverlening. Het gebeurt ook wel dat we meegaan bij een moeilijk gesprek.

Via Scipio kan je contact opnemen met het zorgteam.