predikanten & pastoraat
De predikant en het pastorale team zorgen voor de geestelijke zaken in onze gemeente.

ds. Jan Willem Roosenbrand

Wat is er mooier dan dag in dag uit betrokken te zijn in je werk en je hele leven bij God en mensen? Ik heb dat voorrecht al gedurende de meer dan vijfendertig jaar dat ik dominee ben. Vanaf mei 2015 ben ik met veel plezier dominee in Winsum, bij de Poort.

Mijn werk bestaat erin de zondagse kerkdiensten voor te bereiden en te leiden, vaak in samenwerking met anderen. Altijd weer een uitdaging om de oude woorden uit de bijbel te lezen en heroverwegen en te proeven voor vandaag. “Gods woord is een ​lamp​ voor mijn voet, een licht op mijn pad.”

Samen met de ouderlingen mag ik geestelijk leiding geven aan de 1000 leden tellende gemeente. Er valt van alles te regelen en te organiseren en de kunst is hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en in alles gericht te blijven op Christus en zijn plannen met ons en Winsum en de wereld om ons heen. “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”

Op de kruispunten en bij de afslagen in het leven is het goed om met elkaar in gesprek te zijn en te bidden om wijsheid en kracht. Pastorale bezoeken aan jong en oud in allerlei levenssituaties behoren dan ook tot mijn vaste bezigheden. Het is mooi er zo aan mee te mogen helpen dat mensen ontdekken dat in alle omstandigheden God zijn naam waar maakt: “Ik zal er zijn”.

Wil je als buitenstaander verder geïntroduceerd worden in het christelijke geloof, dan help ik je daar graag bij. “Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.”

Ook weer met vele vrijwilligers samen verzorg ik jeugdavonden waarin we jongeren willen helpen om als geliefde kinderen van God hun plek te vinden in het leven. “Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je ​hart​ op aan de dagen van je jeugd. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd.”

Wil je nader contact of meer informatie, dagelijks lees ik mijn mail: jwr@solconmail.nl

ds. Thijs van de Kamp

Ik ben Thijs van de Kamp en ik woon en werk sinds december 2019 als dominee in Winsum. Ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen. Als predikant ben ik bezig om de Bijbel in verbinding te brengen met het leven van mensen.

Als volgelingen van Jezus in Winsum willen we in De Poort het goede nieuws van Jezus Christus handen en voeten geven en ontdekken wat Hij ons vandaag nog te zeggen heeft. Ik mag de mensen daarin voorgaan en inspireren. Dat doe ik o.a. door voor te gaan in kerkdiensten, door gesprekken te voeren en door onderwijs te geven. Het mooie aan mijn werk vind ik dat ik zoveel verschillende mensen ontmoet en dat al die mensen mij iets leren over wie God is.

Ik hou ook veel van de natuur (als je iemand ziet lopen in Winsum met een verrekijker om, zou ik dat best eens kunnen zijn) en ik speel graag zaalvoetbal.

Ik vind het belangrijk om als christen en als kerk van betekenis te zijn voor de plek waar we wonen. Heb je ideeën over wat de kerk zou kunnen betekenen voor Winsum of Winsum voor de kerk? Neem contact met me op via thijs_vdkamp@hotmail.com. Of volg me via Instagram: @domineethijs.

zorgteam

We hebben in de Poort een Zorgteam. Een overkoepelend team van vrijwilligers die werken naast en in overleg met de diakenen, ouderlingen, pastoraal bezoekers en de predikant. Op ons kan een beroep gedaan kan worden in allerlei situaties. Wij zijn het zogenaamde ‘luisterende oor’ van de gemeente: wil je eens praten over wat je moeilijk vindt in het leven, in het geloof, in je relatie, maar ook: in je persoonlijke leven, je eigen identiteit of je psychische gezondheid dan mag je ons bellen of mailen. We komen graag bij je langs om te luisteren, maar ook om met je te bidden en eventueel te zoeken naar professionele hulpverlening. Het gebeurt ook wel dat we meegaan bij een moeilijk gesprek.

contact

Je bent welkom om contact met ons op te nemen. 

  • Jannie Bruins                                   06-10352511                      jannie.bruins@gmail.com