vespers in de torenkerk

 Vespers in de Torenkerk

 Elke woensdag in de Veertigdagentijd, om 19.00 uur in de Torenkerk van Winsum, bereiden we ons gezamenlijk voor op Pasen. Dit keer doen we dat door stil te staan bij wat ons belemmert om God te ontmoeten. Van oudsher worden dat de ‘hoofdzonden’ genoemd: hebzucht, lusteloosheid, woede, wellust en gulzigheid, jaloezie en nijd, hoogmoed en ijdelheid. De eerste woensdag (14 februari) is het Aswoensdag – dan kunt u het traditionele Askruisje halen, als teken van inkeer en bezinning.

Na afloop is er de mogelijkheid om door te praten over het thema van de vespers in de Centrumkerk (aan de overkant).

 

Data

locatie: torenkerk

tijd:19:30