vespers in de torenkerk

Ook het komende seizoen zal er een keer per maand op woensdagavond een vesper worden gehouden. Het is een gezamenlijk initiatief van de Geref.Kerk (vrijg.) de Poort, de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt en de RK Liudgerparochie.

De vespers beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. We lezen en zingen enkele psalmwoorden, beluisteren en overwegen in stilte een korte schriftlezing die wordt ingeleid, er is muziek, we bidden en zingen een lied. Medewerkers: voorgangers, muzikanten en gewone gemeenteleden.

In de Veertigdagentijd vanaf  Aswoensdag tot en met Pasen 2018 zullen de vespers wekelijks gehouden worden.

Stiltemeditatie

Op de overige woensdagen wordt er door de Protestantse gemeente een stiltemeditatie gehouden, in de Torenkerk van 19.00 tot 19.30 uur. Ook daar is iedere belangstellende welkom.

Data

locatie: torenkerk

tijd:19:30

6 december
Licht dat leven doet

10 januari
Licht 
dat leven doet